קהילת Avanti

על הקהילה

Avanti היא קהילת יזמות וחדשנות בחינוך של מכון מופ"ת. היא שמה לה למטרה לחשוף אנשי חינוך ולמידה במוסדות השונים למתודות חדשניות בתחום החינוך, לסביבות עבודה חדשניות, לטכנולוגיות חינוכיות מובילות ולמבט רחב היקף על התפתחויות עתידיות בתחום ה EdTec.הקהילה תפעל לטוות רשת קשרים ושיתופי פעולה מקצועיים בין אנשי חינוך, טכנולוגיה ויזמות, במטרה לטפח סביבות חדשנות אפקטיביות למימוש תהליכי חדשנות במערכת החינוך בישראל.